miércoles, 5 de marzo de 2014

FORMATS D'ARXIU GRÀFIC.art

ART és un format d'imatge propietari usat habitualment pel programari client d'AOL . El format ART únicament suporta una imatge fixa que ha estat molt comprimida.
.bmp


Comúnmente usat pels programes de Microsoft Windows i pel sistema operatiu pròpiament dit. Se li pot aplicar compressió sense pèrdues, encara que no tots els programes són compatibles..cin


És un subconjunto del format ANSI/SMPTE DPX amb capçaleres fixes..cpt


Format propietari usat per defecte en els documents de Corel Photo-Paint. Disposa d'importants característiques extra, com la composició per capes. Compatible amb molt pocs programes aparti dels de la mateixa casa. La seva grandària sol ser menor que el dels documents creats per Adobe Photoshop..dpx


L'ANSI /SMPTE DPX és un estàndard Kodak similar a Cineon però amb capçaleres d'imatge flexibles i variables..exr


OpenEXR és el format de codi lliure per a imatges d'alt rang dinàmic (High dynamic-range o HDR) desenvolupat per la indústria Light & Magic per a la generació d'imatges en les produccions de cinema. El principal avantatge del format és que suporta píxels en mengi flotant de més de 32 bits i múltiples algoritmos de compressió sense pèrdues, amb un ràtio superior al 2:1 en imatges amb gra..fpx

Format que admet múltiples resolucions d'una imatge. Amb o sense compressió i de 8 a 24 bits de profunditat de color Desenvolupat per Kodak en conjunt amb Hewlett Packard.


.gif


GIF és utilitzat popularment en la web. Format de 8 bits (256 colors màxim), amb suporti d'animació per frames. Utilitza la compressió LZW..jpg


El format JPEG és usat àmpliament per a fotografies i imatges de gran grandària i varietat de color en la web i per les càmeres digitals. És un format comprimit amb pèrdua de qualitat, encara que aquesta es pot ajustar.


.mng


Format d'animació que usa un fluix de dades similar al dels formats PNG i JPEG, originalmente dissenyat per a reemplaçar l'ús de GIF animats en les pàgines web. A diferència del format GIF és un format lliure.

0 comentarios:

Publicar un comentario