miércoles, 13 de noviembre de 2013

QUÈ ÉS EL WI-FI?

Wi-Fiacrònim de Wireless Fidelity (Fidelitat sense fils), és una marca per a un conjunt d'estàndards de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals sense fils (WLAN). Es basa en els estàndards oberts 802.11a i 802.11b establerts per IEEE, i encara no controlats per cap empresa.

0 comentarios:

Publicar un comentario