miércoles, 13 de noviembre de 2013

QUÈ ÉS EL BLUETOOTH?

El Bluetooth és una especificació industrial per les Xarxes d'Àmbit Personal (PAN, Personal Area Network) sense fil, que bàsicament vol dir que serveix per connectar els dispositius que podem portar a sobre o a una distància pròxima.

0 comentarios:

Publicar un comentario