miércoles, 6 de noviembre de 2013

LES XARXES LOCALS

Les xarxes locals existeixen en base a:
  • Raons ecnòmiques
Compartir recursos evita tenir que comprar el mateix perifèric per a totes les màquines.
  • Compartició de dades
Permet compartir dades i treballar amb grup.
  • Evitar redundància de dades
Al compartir dades evita qualsevol informació duplicada en els nodes de la xarxa.
  • Recursos compartits
És poden compartir dades, màquines, perifèrics.
  • Simplificació de la gestió dels sitemes
Els processos de centralització faciliten la gestió. I a través de la xarxa és poden gestionar des de una sola màquina tots els recursos de la xarxa.
  • Processos distribuïts
Permet distribuir la càrrega d'un procés entre les màquines de la xaxra.
  • Creació de sistemes d'informació distribuïda
Bases de dades.
  • Treball col·laboratiu
Permet treballar de forma col·laborativa i seguir un flux de treball.

0 comentarios:

Publicar un comentario