lunes, 31 de marzo de 2014

CARACTERÍSTIQUES DEL SO

Intensitat (Depen de l'amplitud): Distingeix un so fort d'un dèbil. 

To (Depen de la frecuencia): Distingeix a un to agut (to alt) d'un so greu (to baix).

Timbre (Depen de la forma d'onda): Distingeix dos sons de la mateixa intensitat i to, però produït per distintes fonts. 


Intensitat: 

La distància a la qual es pot sentir un so depèn de la seva intensitat, que és el flux mitjà d'energia per unitat d'àrea perpendicular a la direcció de propagació. En el cas d'ones esfèriques que es propaguen des d'una font puntual, la intensitat és inversament proporcional al quadrat de la distància, suposant que no es produeixi cap pèrdua d'energia a causa de la viscositat, la conducció tèrmica o altres efectes d'absorció.
 
Per exemple, en un mitjà perfectament homogeni, un so serà nou vegades més intens a una distància de 100 metres que a una distància de 300 metres. En la propagació real del so en l'atmosfera, els canvis de propietats físiques de l'aire com la temperatura, pressió o humitat produeixen l'amortiment i dispersió de les ones sonores, pel que generalment la llei del invers del quadrat no es pot aplicar a les mesures directes de la intensitat del so.

Alçada o to: 
Cada so es caracteritza per la seva velocitat específica de vibraci , que impressiona de manera peculiar al sentit auditiu. Aquesta propietat rep el nom de to.

Els sons de major o menor freqüència es denominen respectivament, aguts o greus; termes relatius, ja que entre els tons diferents un ells serà sempre més agut que l'altre i al revés.

Timbre: 
Si es toca el situat sobre el do central en un violí, un piano i un diapasó, amb la mateixa intensitat en els tres casos, els sons són idèntics en freqüència i amplitud, però molt diferents en timbre. 

De les tres fonts, el diapasó és el que produeix el to més senzill, que en aquest cas està format gairebé exclusivament per vibracions amb freqüències de 440 Hz. A causa de les propietats acústiques de l'oïda i les propietats de ressonància de la seva membrana vibrant, és dubtós que un to pur arribi al mecanisme intern de l'oïda sense canviar. La component principal de la nota produïda pel piano o el violí també té una freqüència de 440 Hz. No obstant això , aquestes notes també contenen components amb freqüències que són múltiples exactes de 440 Hz, els anomenats tons secundaris, com 880, 1.320 o 1.760 Hz. Les intensitats concretes d'aquestes altres components, els anomenats harmònics, determinen el timbre de la nota.

miércoles, 26 de marzo de 2014

PREZI SOBRE ELS ARXIUS DE SO

Fa poc vaig crear un petit prezi sobre els arxius de so o arxius d'àudio. Aquí os deix-ho l'enllaç per que quan tingueu una moment el podeu visualitzar. Clica aquí.

miércoles, 5 de marzo de 2014

FORMATS D'ARXIU GRÀFIC.art

ART és un format d'imatge propietari usat habitualment pel programari client d'AOL . El format ART únicament suporta una imatge fixa que ha estat molt comprimida.
.bmp


Comúnmente usat pels programes de Microsoft Windows i pel sistema operatiu pròpiament dit. Se li pot aplicar compressió sense pèrdues, encara que no tots els programes són compatibles..cin


És un subconjunto del format ANSI/SMPTE DPX amb capçaleres fixes..cpt


Format propietari usat per defecte en els documents de Corel Photo-Paint. Disposa d'importants característiques extra, com la composició per capes. Compatible amb molt pocs programes aparti dels de la mateixa casa. La seva grandària sol ser menor que el dels documents creats per Adobe Photoshop..dpx


L'ANSI /SMPTE DPX és un estàndard Kodak similar a Cineon però amb capçaleres d'imatge flexibles i variables..exr


OpenEXR és el format de codi lliure per a imatges d'alt rang dinàmic (High dynamic-range o HDR) desenvolupat per la indústria Light & Magic per a la generació d'imatges en les produccions de cinema. El principal avantatge del format és que suporta píxels en mengi flotant de més de 32 bits i múltiples algoritmos de compressió sense pèrdues, amb un ràtio superior al 2:1 en imatges amb gra..fpx

Format que admet múltiples resolucions d'una imatge. Amb o sense compressió i de 8 a 24 bits de profunditat de color Desenvolupat per Kodak en conjunt amb Hewlett Packard.


.gif


GIF és utilitzat popularment en la web. Format de 8 bits (256 colors màxim), amb suporti d'animació per frames. Utilitza la compressió LZW..jpg


El format JPEG és usat àmpliament per a fotografies i imatges de gran grandària i varietat de color en la web i per les càmeres digitals. És un format comprimit amb pèrdua de qualitat, encara que aquesta es pot ajustar.


.mng


Format d'animació que usa un fluix de dades similar al dels formats PNG i JPEG, originalmente dissenyat per a reemplaçar l'ús de GIF animats en les pàgines web. A diferència del format GIF és un format lliure.

martes, 4 de marzo de 2014

PREZI SOBRE LES APPS

Aquest és un prezi creat per saber les coses bàsiques sobre les apps, cliqueu sobre l'enllaç:
Prezi sobre les Apps

lunes, 3 de febrero de 2014

martes, 28 de enero de 2014

CLONACIÓ D'IMATGES AMB PIXLR EDITOR

Aquestes son dues mostres de clonació d'imatges.

ABANS

ARA

ABANS
ARAEXPLICACIÓ:

1) Obrir programari d'edició d'imatges.
2) Polsar sobre l'incògnit de la ferramenta clonar:
3) Pressionant la tecla "Ctrl" situes el ratolí a la zona de la imatge que vols clonar.
4) Després deixes d'apretar la tecla i comences a clonar.lunes, 13 de enero de 2014

PROGRAMES D'EDICIÓ D'IMATGES

Adobe Photoshop:


No es extraño que Photoshop haya sido el ganador por más de la mitad del total de votos. Photoshop es lo que viene a la mente cuando se trata de edición de imágenes. Es muy poco lo que puede decirse sobre este editor que no se haya dicho antes.

Con una cantidad insuperable de características que te ayudan a manipular y mejorar fotos, así como a crear gráficos web, al mismo tiempo que te permiten manejar tu ritmo de trabajo y el entorno de la edición de imágenes, Photoshop resulta ser el número uno como el mejor software de edición de imágenes hoy disponible en el mercado.

Gimp:
GIMP, que es la sigla de GNU Image Manipulation Program – Programa GNU de Manipulación de Imágenes – es un potente editor de imágenes que puede usarse en todos los principales sistemas operativos (Linux, Mac y Windows).Tiene una interfaz que permite personalizar sus características de modo que fácilmente puedas establecer la vista y el funcionamiento de GIMP.
Tiene un conjunto enorme de herramientas de retoque que te permiten realizar retoques y manipulaciones avanzadas de las imágenes. El GIMP entrega tu trabajo en muchos de los formatos más comunes como JPG, GIF, PNG, TIFF y también PSD (el formato original de Photoshop).

Fireworks:
Fireworks es el software de edición de imágenes de Adobe para diseñadores web. Supera en varios aspectos a su hermano mayor Photoshop, a saber: alta fidelidad para conformar prototipos de sitios y un espacio de trabajo optimizado para los diseñadores de la web. Es también un híbrido de trama y vector, capaz de trabajar con imágenes basadas en la trama y gráficos basados en el vector, mejor y más simbióticamente que Photoshop.
Fireworks es una herramienta popular de elección para muchos diseñadores web y una vez fue votada como una de las mejores herramientas para diseñadores web .

Inkscape:
Inkscape es un editor de vectores gráficos muy parecido a Adobe Illustrator, CorelDraw y Xara X. Su formato de archivo por defecto es el Scalable Vector Graphics (SVG), que cumple los standards de la web, bajo especificaciones de W3C.

Pixelmator:
Pixelmator es un editor de imágenes rápido y potente para el sistema operativo Mac. Con su intuitiva y hermosa interfaz Graphical User Interface (GUI), la ayuda para organizar tu documento, un amplio surtido de herramientas de pintura, y herramientas de corrección de fotos fáciles de usar, Pixelmator es una elección excelente para usuarios de Mac que no necesitan así recurrir al Photoshop.